Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2018 o čistote mesta a verejnom poriadku.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2018

15.08.2018 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)