Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu: "Úprava ulice Jarkovej - objekty SO 01 Spevnené plochy a SO 04 Odkanalizovanie".

20.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)