Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ingrid Holubová, naposledy bytom 08001 Prešov, Wolkerova 13, Dominika Dubiaková naposledy bytom 05801 Poprad, Pavol Kubica, naposledy bytom 08001 Prešov.

22.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)