Vol'by do orgánov samosprávy mesta Prešov: zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií.

Oznámenie mesta Prešov

22.08.2018 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia 
primátorke mesta 
Prešov o delegovaní člena a náhradníka 
do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií 
v meste 
Prešov pre vol'by do orgánov samosprávy mesta 
Prešov, ktoré sa vykonajú dňa 10. novembra 2018: 
volebne.komisie@presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)