Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Okresný úrad Prešov zrušuje rozhodnutie mesta Prešov č. SÚ/7053/2019 - Sf/101, ktorým Mesto Prešov umiestnilo stavbu: Polyfunkčný bytový dom - na pozemkoch parc. č . 8429/35, 8429/1 a 9566, k. ú. Prešov.

19.09.2022 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)