Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu: Polyfunkčný objekt, na pozemkoch parc. č. KN-C 2810/1, 2810/2, 2810/3, 2811, 2389/8 katastrálne územie Solivar, Prešov.

22.09.2022 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)