Oznámenie zámeru na priamy predaj nehnuteľnosti : LV č. 2065, k.ú. Solivar, lokalita Delňa o celkovej výmere cca 480m2.

Oznámenie zámeru na priamy predaj nehnuteľnosti

23.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)