Oznámenie zámeru na priamy predaj nehnuteľnosti : LV č. 2065, k.ú. Solivar, lokalita Delňa o celkovej výmere cca 480m2.

23.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)