Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou: Hobby Park Sekčov - Retail 2.

Oznámenie o začatí stavebného konania

23.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)