Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou: Hobby Park Sekčov - Retail 2.

23.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)