Informácia o začatí konania: súhlas na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: spoluvlastník pozemku s parc. č. KNC 536 v k. ú. Solivar.

23.03.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)