Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer predaja: -parc. č. KNE 2457/2 o výmere 259m2, orná pôda, LV č. 14392, lokalita Ul. Levočská, k. ú. Prešov, v podiele 1/2, -parc. č. KNC 16188/4 o výmere 74m2 , ostatná plocha, LV č.6492, lokalita Ul. Levočská, k. ú. Prešov.

04.10.2022 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)