Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer predaja pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa: -parc. č. KNC 15461/52, -parc. č. KNC 15439/2, -parc. č. KNC 15439/8, -parc. č. KNC 15461/50, spolu o výmere 172 m2 , zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita ul. Jelenia.

04.10.2022 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)