Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer predaja spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dostavby infraštruktúry pre peších účastníkov cestnej premávky a to pozemok parc. č. KNC 14835/261, orná pôda o výmere 439m2 L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Východná.

04.10.2022 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)