Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

27.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)