Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - pozemku parc. č. KNC 5096/11 o výmere 2,80 m2, zapísaného na LV č. 6492. - pozemku parc. č . KNC 9204/98, o výmere 2,80 m2, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov.

03.11.2022 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)