Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Bottova ul.- kabelizácia NN siete".

30.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)