Zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu výstavby múzea autoveteránov.

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)