Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom pre Viera-Láska-Nádej, o.z., Pri hati 18, 080 05 Prešov.

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)