Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom pre Viera-Láska-Nádej, o.z., Pri hati 18, 080 05 Prešov.

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)