Oznámenie o začatí stavebného konania: "Zimný štadión - rekonštrukcia strechy" - l. etapa.

26.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)