Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory organizácie vykonávajúcej verejno-prospešnú spoločenskú činnosť, a to nebytových priestorov o výmere 42,56 m2, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 3967 na Ul. Požiarnickej 17, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Občianske združenie Podaj ďalej, Lesná 5432/42, 080 01 Prešov.

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)