Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu, týkajúci sa pozemkov: - parc. č. KNE 167/15 o výmere 271 m2, ostatná plocha a KNE 167/115, ostatná plocha o výmere 2 485 m2, L V č. 426, k. ú. Lipovce, pre Obec Lipovce, 082 36 Lipovce č. 92.

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)