Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku firmy KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o. Strojnícka 2083/15 , 080 06 Prešov.

10.09.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)