Informácia o začatí konania: vydanie súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Vyšná Šebastová. Žiadateľ: Obec Vyšná Šebastová, Obecný úrad Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov.

11.09.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)