Rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča".

11.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)