Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemok parcela č . KNC 612/136, a budovy súpisné číslo 1423/2, umiestnenej na pozemku parcela č. KNC 612/135, k. ú. Solivar - pre Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s.r.o.

03.02.2023 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)