Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Božena Makulová naposledy bytom 08001 Prešov.

12.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)