Oznámenie mesta Prešov - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radatice na roky 2018- 2024".

14.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)