Oznámenie o dobrovoľnej dražbe byt č. 6 na 1.p., vo vchode č. 43 v bytovom dome s. č. 4830, ul. Prostějovská, v Prešove.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

27.03.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Dražobník: 
Navrhovate!' dražby: 
Dátum konania dražby: 
Čas otvorenia dražby: 
Miesto konania dražby: 
Opakovanie dražby: 
Predmet dražby: 
Byt č. 6, na 1.p., vo vchode č. 
43, v bytovom dome s.č. 4830, 
ul. Prostejovská, v Prešove 
Spoluvlastnícky podiel v 1/1. 
ACG 
2 7 03. Z018 
Vyvesené dňa __________ _ 
ACG 18-03211 
ASSET CAPITAL GROUP s.r.o. 
Košická 
56, 821 08 Bratislava 
IČO: 50 311 620 
Zvesené riň~---------
spolo
nose je zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava l, oddiel: Sro, 
vložka 
č.: 1111 05/B 
Silverside, 
a. s. 
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava-
mestská časť Ružinov 
IČO: 50 052 560 
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava l, oddiel: Sa, 
vložka 
č.: 6261/B 
v zastúpení 
na základe Plnomocenstva 
zo dňa 25.09.2017 
Blackside, 
a.s. 
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 
IČO: 48 191 515 
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava l, oddiel: Sa, 
vložka č.: 6167 /B 
24.04.2018 
09:30 
hod. 
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 
Prešov, 
okres Prešov, Prešovský kraj. 
1. kolo 
súbor vecí 4830 parc.č. 9310/393 9 -bytovy dom 74/4697-in 
Predmet dražby sa dražf tak ako .stoji a leží". 
Opis predmetu dražby: Byt č.S, Prostejovská 43, Prešov 
Byt 
č.6 nachádzajúci sa na 1.poschodí bytového domu, pozostáva zo troch 
obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: 
kuchyňa, predsieň, chodba, kúpel'ňa, WC, šatník a pivnica umiestnená v 
prízemí bytového domu. 
Celková vypočítaná podlahová plocha bytu 72,48 
m2 + pivnica o výmere 1,80 m2. Súčasťou bytu je aj loggia s orientáciou na 
severnú svetovú stranu, ktorá je prístupná z kuchyne. 
Byt kompletne rekonštruovaný v roku 2008 s lepším štandardom vybavenia. 
Dvere vnútorné dyhované 
na báze dreva plné a presklené otváracie a 
posuvné do obložkových zárubní 
na báze dreva. Vchodové dvere v byte 
vymenené v roku 
2008 za bezpečnostné s celoobvodovým uzatváraním zn. 
Sherlock. Steny bytu s vykonanými stierkami a maľbami v izbách, na chodbe 
a v kuchyni zrealizované v roku 
2008. Elektroinštalácia v byte kompletne 
rekonštruovaná v 
roku 2008 vrátane nového rozvádzača umiestneného v 
predsien
i. Bytové jadro, kúpeľňa a WC kompletne rekonštruované v roku 
2008, vymurované z presných tvárnic Ytong s menšími dispozičnými 
zmenami. Kúpeľňa bytu kompletne vkusne rekonštruovaná v roku 2008 
vybavená sprchovacím kútom s masážnymi tryskami, umývadlom so skrinkou 
na báze dreva. Vodovodné batérie pákové (do umývadla a kuchyne) a do 
sprchy . batéria páková so sprchou. 
Povrchové úpravy stien kúpeľne z 
keramických obkladov 
do výšky stropu, podlaha kúpeľne z keramickej dlažby. 
Dvere do 
kúpeľne a WC bytu dyhované na báze dreva otváracie do kovovej 
zárubne. Dvere do izieb bytu dyhované 
na báze dreva do kovových zárubní. 
Dvere do obývacej izby a do kuchyne posuvné dyhované do obložkovej 
zárubne 
na báze dreva. WC v byte samostatné s WC mísou závesnou 
Geberit bez umývadla rekonštruované v roku 
2008. Povrchové úpravy stien 
WC z keramického obkladu výšky 
1,30 m, podlaha z keramickej dlažby. 
Kuchynská linka v byte kompletne rekonštruovaná 
(v roku 2008) v modernom 
štýle na báze dreva, sporák plynový-varná doska zabudovaná do pracovnej 
dosky s digestorom nerezovej konštrukcie. Drez nerezový s pákovou 
kuchynskou stenovou batériou. 
V kuchynskej zostave je samostatne 
zabudovaná 
el. rúra a pod ňou umývačka riadu. Podlaha v kuchyni z 
keramickej dlažby 
pred kuchynskou linkou, v ostatnej časti kuchyne plávajúca 
laminátová obklad steny 
za kuchynskou linkou z keramického obkladu. 
Podlahy v obytných miestnostiach plávajúce laminátové (vymenené v roku 
2008). Podlaha v predsieni, časti kuchyne, v kúpeľni a vo WC z keramickej 
dlažby. 
Okná v byte drevené EURO s izolačným dvojsklom vymenené v roku 
2008. Dispozične je byt upravený zmenou tvaru kúpeľne, vstupu do kuchyne. 
Súčasťou bytu je aj jeho vnútorné vybavenie, a to: poštová schránka, 
zvonček, všetka jeho vnútorná inštalácia/potrubné rozvody vody, kanalizácie, 
plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, telefónu/,okrem tých, ktoré 
sú 
určené na spoločné užívanie. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo 
spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 74/4697. 
Bytový dom, v ktorom sa predmetný byt nachádza, je postavený 
na ulici 
Prostejovská 
č.43 v obci Prešov. Dom má prízemie a 12 poschodí. Prízemie 
je prístupné z úrovne terénu ku výťahom a do dvoch schodísk, nachádzajú 
sa v ňom spoločné priestory (kočikáreň, sušiareň, mangľovňa), pivnice bytov 
a 
komunikačné a vstupné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené 
byty. Bytový bodový dom má jeden samostatný vstup. Na každom 
nadzemnom 
podlaží bytového domu sú umiestnené dva byty jednoizbové a 4 
byty trojizbové. 
Konštrukčný systém je stenový panelový, strecha plochá 
jednoplášťová zateplená krytina živičná opatrená reflexným náterom. 
Obvodové konštrukcie vybudované z obvodových 
sendvičových panelov so 
zateplením s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. 
Sokel 
bytového domu na výšku prízemia z keramického obkladu. Vnútorná zvislá 
komunikácia je 
zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a dvomi výťahmi. 
Bytový dom je vykurovaný z centrálnej kotolne v sídlisku. 
Stavebné 
úpravy bytového domu v roku 2008 : fasáda bytového domu 
zateplená s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky; vchodové 
dvere predné a zadné vymenené 
za dvere plastové EURO s presklením 
izolačným dvojsklom; sokel okolo bytového domu výšky prízemia z 
keramického mrazuvzdorného obkladu. 
Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, obvodové múry, 
chodby, priečelia, vchody, schodiská, výťah osobný, strecha, vodorovné a 
zvislé nosné konštrukcie, vodorovné izolačné konštrukcie. 
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: výťahy, práčovne, 
kočikárne, sušiarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, 
vodovodné, 
tepelné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. 
V 
blízkosti bytového domu sa nachádza základná a materská škola , nákupné 
stredisko Centrum, 
kostol, potraviny FRESH, sieť reštaurácií, zastávka MHD 
v tesnej 
blízkosti bytového domu. 
Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby. 
Popis práv a záväzkov k 
predmetu 
dražby viaznucich: Poznámka: 
Znalecký posudok: 
Číslo znaleckého posudku: 
153/2017 
Najnižšie podanie: 
Minimálne prihodenie: 
Dražobná zábezpeka: 
Spôsob zloženia dražobnej 
zábezpeky: 
P-365/2017-0známenie o začatí výkonu záložného práva pre 
Silverside,a.s.,Piynárenská 7/B,821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov,léO 
50052560 na byt č.a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu. na 
byt č.6 na l. posch., vchod 43-čs.4830 a podiel 74/4697 na spoloč. častiach a 
zariad. domu -
pol.5485/17 
Čast' "C" ŤARCHY: 
Zalozne pravo v zmysle par.15 ods.1 zak.182/93 Zz. 
Vecne bremeno na pozemok podla par.23 ods.5 zak.182/93 Zz. 
Por.č. 7 
V 3248/2011-
Zmluva o zriadení záložného práva pre Silverside, a.s., 
Plynárenská 7/B,821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov,léO 50052560 na 
byt č.a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu. na byt č.6 na 
l.posch., vchod 43-čs.4830 a podiel 74/4697 na spoloč. častiach a zariad. 
domu. Z-4176/2017-postúpenie 
pohľadávky-pol.4746/17 
Por.č. 7 
V 
3701/2012-Zmluva o zriadení záložného práva pre Silverside, a.s., 
Plynárenská 7/B,821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov,léO 50052560 na 
byt č.6 na l. posch., vchod 43-čs.4830 a podiel 74/4697 na spoloč. častiach 
a zariad. domu. Z-4176/2017-postúpenie pohľadávky-pol.4746/17 
Por.č. 7 
Z 5390/2014-rozhodnutie o zálož. práve č. 625/2014 pre Mesto Prešov na byt 
č.6 na l.posch., vchod 43-čs. 4830 
Por.č. 7 
Z 2965/2016-Zákonné záložné právo v zmysle §15 zák.č.182/1993 Z.z. o 
vlastníctve bytov a nebyt. priestorov v prospech ostatných vlastníkov bytov a 
nabyt.priestorovv 
dome-pol.3528/16 
Por.č. 7 
Z 6600/2017 -Exekučný príkaz EX 723/2015-25 na vykonanie exekucie 
zriadením 
exekučného záložného práva, od: JUDr. Svätoslav Mruškovič, 
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, byt č. 6, 1. poschodie, vchod 43 v bytom dome s. č. 
4830 na parcele CKN 9310/393 a podiel 74/4697 na spoločných častiach a 
zariadeniach bytového domu 
vlastníka pod Bi, zo dňa 06.11.2017-pvz. 
6232/2017 
Meno znalca: Dátum vyhotovenia: 
Ing. Pavel Jurko 
72 500,00 EUR 
1 
000,00 EUR 
15 
000,00 EUR 
24.10.2017 
Všeobecná cena odhadu [EUR]: 
72 500,00 EUR 
Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy 
dražobnú zábezpeku v peniazoch 
alebo vo forme bankovej záruky s 
Adresa a číslo účtu na 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 
Lehota 
na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 
Doklad, preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 
Spôsob vrátenia 
dražobnej zábezpeky: 
Úhrada ceny dosiahnu 
tej vydražením: 
Prechod práv a záväzkov 
viaznucich na predmete 
dražby: 
preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným 
sp~sobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou 
kartou. 
V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby alebo 
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka IBAN: SK90 
11 OO 0000 0029 4102 2200, SWIFT (BIC): TATRSKBX, vedený v Tatra 
banka, a.s., variabilný symbol 
(VS): 1803211 (uvedenie sa v referencii 
platiteľa). 
Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka. 
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu 
dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet 
dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, 
banková záruka, zápisnica o notárskej úschove. 
Dražobník vráti 
účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, 
dražobnú zábezpeku 
alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez 
zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. 
V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej 
lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená 
vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov 
zmarenej dražby. Ak 
sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť 
dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, 
ha náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby 
a opakovanej dražby 
sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil 
zmarenie dražby. 
Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na 
vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva 
dražobná zábezpeka ním zložená; 
to platí aj pre náklady opakovanej dražby, 
konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby 
vydražiteľom. 
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 
15 dní odo dňa skončenia draŽby v hotovosti do pokladne dražobníka alebo 
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK90 
11 OO 0000 0029 4102 2200, SWIFT (BIC): TATRSKBX, vedený v Tatra 
banka, a.s., variabilný symbol 
(VS): 1803211 (uvedenie sa v referencii 
platiteľa). 
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej 
vydražením, 
to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom 
zložená vo forme bankovej záruky. 
V zmysle § 151ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného 
práva záložným 
veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom 
na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza 
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov. 
V zmysle § 30, zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení 
neskorších predpisov, práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich 
na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou. 
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak 
vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v 
ustanovenej lehote; to neplatf v prípade predkupného práva spoluvlastníkov 
veci k spoluvlastníckemu podielu. 
Obhliadka predmetu 
dražby/dátum a 
čas: 
Podmienky odovzdania 
predmetu dražby 
vydražiteľovi: 
Notár, ktorý osvedčí 
priebeh dražby 
notárskou zápisnicou: 
Poučenie: 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo 
iné práva, že ich môžu 
preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich 
uplatniť na dražbe ako dražitelia. 
Obhliadka 1: 07.04.2018 o 09:00 hod. 
Obhliadka 2: 08.04.2018 o 09:00 hod. 
Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa 
uskutoční pred bytovým domom s.č. 4830, vchodom č. 43, občianska adresa 
Prostejovská 43, PREŠOV, GPS: 49°01'13.1"N 21°13'28.7"E. Bližšie 
informácie a pokyny 
na tel.: 0917 958 655, prípadne na email: 
drazbyacg@gmail.com. 
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza 
na vydražiteľa udelením 
príklepu a 
po uhradenl ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo 
prechádza 
na vydražitefa odovzdanlm predmetu dražby zápisnicou 
o odovzdaní. 
Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predloženi 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. 
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet 
dražby a listi
ny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na 
nakladanie s predmetom dražby alebo 
osvedčujú iné práva vydražiteľa 
k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne 
potvrdí. 
Ak ide o 
nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci 
vlastník predmet dražby na základe predloženia 
osvedčeného odpisu 
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti 
vydražiteľa bez zbytočných 
prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby sp! še dražobnlk zápisnicu. 
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, 
vrát, 
ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné 
rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom 
si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médii. 
JUDr. Erika Szórádová, Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava. 
V prípade, ak 
sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené 
ustanovenia zákona o 
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že 
tým bola dotknutá 
na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť 
dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa 
príklepu okrem prlpadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchanlm 
trestného 
činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastnlk predmetu dražby v 
čase prlklepu hlásený trvalý 
pobyt. V prípade 
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa 
takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná 
oznámiť prlslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastnlkmi 
súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, 
dražobník, 
vydražiteľ, predchádzajúci vlastnlk a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril 
dražbu alebo ak súd 
určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu 
príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného 
začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej 
dražby tým istým dražobnfkom na tom istom mieste a 
keď neumožnil vlastník 
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá 
má k predmetu dražby iné ako 
vlastnícke právo 
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, 
že ich môžu 
preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe 
ako 
dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spÍňa 
podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 
V Bratislave dňa 23.03.2018 
za Dražobníka: 
dražbách v znení neskorších predpisov a dostavila sa s ciel'om urobiť 
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,00 EUR. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)