Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy predaj pozemku parc. č. KNC 5198/12 o výmere 633 m2, ostatná plocha, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 076/2018, vyhotoveným spoločnosťou GEODAT REAL s.r.o., Stará Ľubovňa, úradne overeným dňa 12. 9. 2018 pod č. G1 1792/18, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 5198/9 o výmere 1149m2, ostatná plocha, L V č. 6492, lokalita Ul. Radlinského.

17.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)