Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie začatia územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní a pozvanie na ústne pojednávaniena pre pozemnú stavbu: Rodinný dom, odberné elektrické zariadenie, žumpa, k. ú. Nižná Šebastová.

14.11.2023 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)