Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre líniovú inžiniersku stavbu: Chodník a cyklochodník - prepojenie ul. Royova a Zlatobanská.

14.11.2023 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)