Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNC 9673/4 o výmere 75 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania 6 parkovacích miest pre 3 bytové jednotky, ktoré budú riešené formou nadstavby bytového domu Požiarnická č.14, 16,18 v lokalite Ul. Požiarnická v Prešove.

18.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)