Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ingrid Olejárová naposledy bytom 08001 Prešov, Anna Holubová naposledy bytom 08001 Prešov, Tomášikova 44, Eduard Klein naposledy bytom 08001 Prešov, Požiarnická 16.

19.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)