Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: 1. časti pozemku parc. č. KNC 9658/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Ku Surdoku, 2. časti pozemku parc. č. KNC 9643/6, ostatná plocha o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Severná ulica, 3. časti pozemku parc. č. KNC 3954/8, ostatná plocha o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Plzenská ulica, 4. časti pozemku parc. č. KNC 8599, ostatná plocha o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Levočská ulica, za účelom umiestnenia odkladacej poštovej schránky.

19.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)