Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNE 1327/1o výmere 50m2, orná pôda, zapísaného na LV č. 2156, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod parkoviskom v lokalite Ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove.

19.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)