Rozhodnutie: vodná stavba Král'ova Hora - Vodojem 2 x 650 m3 - rozšírenie vodovodu a kanalizácie.

21.09.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)