Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivan Fenyeš, naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Stredňáková naposledy bytom 08001 Prešov, Renáta Rusňáková naposledy bytom 08001 Prešov, Ján Kažik naposledy bytom 08001 Prešov.

25.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)