Oznámenie o začatí stavebného konania: "Pavla Horova 18,19,20 obnova vstupov- Rekonštrukcia vstupných zádverí Pavla Horova 19,20 Prešov, Rekonštrukcia schodiskových stien Pavla Horova 18-20 Prešov".

27.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)