Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu.

27.09.2018 / Voľby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)