Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Gymnázium Jana Adana Raymana, Mudroňová 4958/20, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 6072 v k. ú. Prešov.

27.09.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)