Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, MVDr. Vladimír Vargečko Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

28.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)