Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dominika Dubiaková naposledy bytom 058 01 Poprad, Pavol Kubica naposledy bytom 080 01 Prešov.

28.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)