Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Július Čepela Naposledy sídlo/pobyt: , 080 00 Prešov, Rastislav Torma Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

01.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)