Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov, Okružná súp.č. 3912 -prevádzka cukrárne v I.NP".

02.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)