Oznámenie miesta uloženia písomnosti: René Makula, nar. 1990, bytom Prešov.

03.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)