Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Olejár naposledy sídlo/pobyt: Októbrová 67, 080 01 Prešov, GERA Trade s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Obrancov mieru 60, 080 01 Prešov.

03.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)