Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku firmy INBOX s.r.o. Južná trieda 64, 04001 Košice – Sídlisko Ťahanovce. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 28/1 v k. ú. Prešov.

03.10.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)