Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga naposledy bytom 08001 Prešov.

04.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)