Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Alžbeta Čapl'ová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Eštočaková naposledy bytom 08001 Prešov, Jarmila Fejová naposledy bytom 08001 Prešov.

05.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)