Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Gazdačko naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

08.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)