Rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: Mirkovce - chodník pozdÍž cesty 111/3438.

11.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)